Uvod

Ugostiteljska škola Opatija pridaje osobitu pažnju zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje: zaštita privatnosti) svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom. Zaštita privatnosti korisnika mrežnog sjedišta RCK Recept važan je element u oblikovanju svake naše usluge.

Ovom politikom privatnosti (dalje: Politika) Ugostiteljska škola Opatija želi svojim korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u okviru usluga koje nudi.

Politikom se ne umanjuju prava niti uspostavljaju obveze korisnika u odnosu na obradu osobnih podataka, a koje korisnici imaju temeljem važećih propisa i mogućih ugovornih odredbi o zaštiti osobnih podataka. Politika je jednostrani pravno obvezujući akt Ugostiteljske škole Opatija.

Područje primjene

Upućuju se korisnici Internet stranice www.rck-recept.hr da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Ugostiteljska škola Opatija prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijele, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Svaki korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu [email protected].

Moguće je da je anonimiziran string kreiran iz vaše adrese e-pošte (koji se također zove hash) dostavljen Gravatar servisu kako bismo provjerili koristite li ga. Pravila privatnosti Gravatar servisa dostupna su ovdje: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša profilna slika je javno vidljiva u kontekstu vašeg komentara.

Podaci koje prikupljamo

Prilikom odlaska na stranicu ‘Kontakt’ korisnik mrežne stranice može poslati upit. Na istoj stranici mrežna stranica zatražit će pružanje određenih informacija o korisniku kao što su ime i prezime, adresu elektronske pošte i tekst poruke. Nakon što osoba popuni podatke, može pritisnuti ‘Pošalji poruku’ čime će se izvršiti slanje unesenih podataka na službeni email projekta „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“, odnosno na [email protected].

Davanje osobnih podataka je odluka korisnika. Ako korisnik ne pruži tražene obavezne informacije koje kontakt forma zahtijeva, neće mu biti tehnički provediva aktivnost slanja upita.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranice www.rck-recept.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane.

Prilikom fotografiranja raznih krajolika, mjesta, ulica pa i ljudi moguće je da se baš Vi nađete na fotografijama. Ukoliko mislite da Vaše fotografije ne bi trebale biti na ovim stranicama, kontaktirajte nas na e-mail [email protected], tako da nam poručite točno što Vas smeta, te ćemo u najkraćem roku maknuti fotografiju/e na kojima se Vi nalazite.

Ukoliko smatrate da neki dijelovi ili sadržaj ove stranice krše Vaša autorska prava, kontaktirate nas na e-mail [email protected] te će se Vaš zahtjev u što kraćem roku razmotriti i ukloniti ukoliko je Vaša žalba istinita ili valjana.

Pravna osnova prikupljanja podataka

Ugostiteljska škola Opatija kao pružatelj usluga Internetske stranice www.rck-recept.hr pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator; ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Korisnik unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za komunikaciju putem kontakt obrasca te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev korisnika radi realizacije aktivnosti. Korisnik time daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na službenu e-mail adresu [email protected].

Dijeljenje podataka trećim stranama

Ugostiteljska škola Opatija neće dijeliti osobne podatke korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Ugostiteljska škola Opatija će kada to zahtijeva realizacija nekog ugovora podijeliti osobne podatke korisnika, odnosno člana sa sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada Ugostiteljska škola Opatija koja je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor. Također, podijelit će osobne podatke korisnika u slučaju kada to interesne strane u organizaciji određenih događanja zahtijevaju iz sigurnosnih razloga.

Razdoblje prikupljanja podataka

Ugostiteljska škola Opatija pohranjuje osobne podatke poslanih upita putem Internet stranice www.rck-recept.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je uspješno zaprimljen, obrađen i odgovoren upit.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Korisnik može zatražiti i dobiti od Ugostiteljske škole Opatija cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu: [email protected].

Brisanje osobnih podataka

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). To može učiniti zahtjevom na e-mail adresu [email protected] i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na e-mail adresu [email protected]. Naravno imate i pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Zaštitu podataka Ugostiteljska škola Opatija uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Ugostiteljska škola Opatija provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.rck-recept.hr te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izmjena politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Ugostiteljska škola Opatija može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici www.rck-recept.hr. Zato Ugostiteljska škola Opatija poziva korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo ga da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.rck-recept.hr. Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.rck-recept.hr. Nastavak uporabe Internetske stranice www.rck-recept.hr od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka.

Mobilna aplikacija

Aplikacija može prikazati fotografije recepata koje su prenijeli korisnici. Fotografije prolaze postupak ručnog pregleda od strane pravne osobe Regionalnog centra kompetencije kako bi se osiguralo da njihov sadržaj ne krši autorska prava i/ili drugi neželjeni sadržaj. Sve druge informacije, kao što su zdravlje i fitness, financijske informacije, informacije o lokaciji, osjetljive informacije, povijest pregledavanja, kupnje ili slično aplikacija ne prikuplja.

Pravila o postupanju s “kolačićima”

Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na računalo od strane web stranice koju posjetite. Uobičajeno je da sprema vaše postavke i postavke za web-stranicu, kao što su na primjer preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web-stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže personalizirane informacije.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući osobne informacije (kao što je osobno ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako se to izričito omogući jer web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali/la i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da samostalno izaberete hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti te zatim automatski obrisati pri zatvaranju internetskog preglednika spremljene kolačiće i ostale postavke.

Kako podesiti postavke kolačića?

Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. Upravljanje i podešavanje postavkama kolačića, kao što smo spomenuli, može se napraviti u internetskome pregledniku. Neke postavke mogu ovisiti i o uređaju kojim pristupate internetu (stolno računalo, tablet ili mobitel) i nisu sve dostupne na hrvatskome jeziku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-stranicama www.rck-recept.hr.

Mrežno sjedište ima ugrađenu i funkcionalnost prihvaćanja, odnosno odbijanja pohrane kolačića, a koja svakog novog korisnika traži za akciju odabira. Bez akcije nad funkcionalnosti, kolačići se neće automatski pohranjivati na računalo posjetitelja.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u poljima za prijavu za članstvo u udruzi.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su korisničko ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, a neki čak i godinama.

Što su kolačići prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti privremeni ili stalni. Pomoću njih web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa sadržaja drugih web-mjesta, na primjer reklame, koje se nalaze na web-mjestu koje trenutno gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Koristi li www.rck-recept.hr kolačiće?

Mrežna stranica www.rck-recept.hr koristi kolačiće, s primarnim ciljem kako bi naša web-stranica omogućila bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi www.rck-recept.hr i zašto?

Privremeni kolačići (engl. Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Koristimo ih da omogućimo pristup sadržaju na webu www.rck-recept.hr.

Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. www.rck-recept.hr koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti poput „pamćenja“ da je korisnik popunjavao polja za upit, što vama kao registriranom korisniku olakšava korištenje www.rck-recept.hr. Također koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika i sukladno tome poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korištenja. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Mjerenje posjećenosti

Naša web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google, Inc. (“Google”). Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene na Google i pohranjene na udaljenim poslužiteljima. Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vašeg korištenja naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web mjesta i pružanjem drugih usluga vezanih uz aktivnost web stranica i korištenje interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime tvrtke Google. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Daljnje informacije o Googleovim pravilima o privatnosti možete dobiti na adresi http://www.google.com/privacy.html.