RCK partneri

NOSITELJ PROJEKTA

Regionalni centar kompetentnosti
Ugostiteljska škola Opatija

Ugostiteljska škola Opatija osnovana je odlukom Skupštine općine Opatija 30. listopada 1991. godine ali djeluje kao dio različitih ustrojstvenih oblika i jedinica od 1929. godine. Početke odgojno-obrazovnog djelovanja bilježi i prije 1929. godine, u razdoblju djelovanja u sklopu Centra usmjerenog obrazovanja Opatija. Od samih početaka rada pa do danas, Škola bilježi veliki interes i populaciju zadovoljnih učenika. U Školi se dugi niz godina obrazuju i za tržište rada aktivno pripremaju generacije stručnih kadrova konobara, kuhara, slastičara te turističko-hotelijerskih komercijalista. Osim realiziranja redovite nastave, Škola djeluje kroz svoju učeničku zadrugu UGIĆI te putem učeničkog sektora pruža mogućnost povremenog rada redovitih učenika. U Školi se provode edukativna predavanja, edukacije za odgojno-obrazovni kadar, Škola sudjeluje u projektima te provodi programe nastavka obrazovanja za učenike sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Kontinuiranim radom, Škola osim visoko kvalitetne odgojno-obrazovne institucije, predstavlja opatijski i županijski brand.

Ugostiteljska škola Opatija,

Eugena Kumičića 14, p.p. 99

51410 Opatija

web: https://ugostiteljskaskolaopatija.hr/
e-mail: t[email protected]

PARTNER

Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija jedinica je regionalne samouprave na području Primorsko-goranskog teritorija na zapadnom dijelu Republike Hrvatske. Dužnost Župana Primorsko-goranske županije obnaša Zlatko Komadina, dipl.ing.
Djelokrug Županije sveobuhvatan je i značajan, odnosno obuhvaća sve sfere života, rada i djelovanja navedenog teriotrija Republike Hrvatske. U djelokurugu obrazovanja, zadaće se realiziraju kroz Upravni odjel za odgoj i obrazovanje čija je pročelnica mr.sc. Edita Stliln. Svojim djelokrugom rada, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje redovito i kontinuirano brine o svim odgojno-obrazovnim sastavnicama Županije te potiče njihov razvoj i napredak.

Primorsko-goranska županija

Adamićeva 10

51000 Rijeka

web: www.pgz.hr
e-mail: [email protected]

PARTNER

Srednja škola dr. Antuna Barca, Crikvenica

U Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenicaučenici se obrazuju u 22 razredna odjela u programima opće gimnazije, ekonomskom, hotelijersko-turističkom, ugostiteljskom i strojarskom programu. Osim redovite nastave u Školi se realiziraju i programi nastavka obrazovanja za učenike sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem, različiti projekti i natjecanja. Povijest same zgrade i obrazovnih početaka crikveničke srednje škole seže u 1936. godinu kada je položen kamen temeljac za njezinu izgradnju. Dugogodišnja tradicija održivog, kvalitetnog obrazovanja Srednje škole dr. Antuna Barca Crikvenica aktivno pridonosi osiguravanju stručnog kadra na tržištu rada.

Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica

Zidarska 4

51260 Crikvenica

web: www.ss-abarca-crikvenica.skole.hr

e-mail: [email protected]

[email protected]

PARTNER

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk

Povijest srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir seže u 1921. godinu, što svjedoči o njezinom ustrajnom i kvalitetnom radu. U Školi se danas obrazuju učenici 19 razrednih odjela u gimnazijskom programu, programima strojarstva, ekonomije i trgovine te ugostiteljstva i turizma. Osim realiziranja redovite nastave, Škola aktivno provodi programe nastavka obrazovanja, programe obrazovanja odraslih, aktivnosti EU projekata u koje je uključena kao i međunarodni program Eko-škole. Široka ponuda usmjerenja i aktivnosti Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, omogućava brojnim generacijama učenika zadovoljstvo tijekom obrazovanja, uspjeh na tržištu rada i trajno zadržavanje na otoku Krku.

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir

Vinogradska 3

51500 Krk

web: www.ss-hrvatskikraljzvonimir-krk.skole.hr
e-mail: [email protected]

PARTNER

Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac

Počeci obrazovanja na mjestu današnje Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac, sežu u daleku 1851. godinu i trajno se nastavljaju sve do danas. Školi se današnji naziv i obrazovni programi dodjeljuju službeno 1991. godine. Generacije učenika kontinuirano stječu naobrazbu u zanimanjima prodavač, kuhar, konobar, slastičar, komercijalist i turističko-hotelijerski komercijalist. Uz redovitu nastavu Škola realizira programe nastavka obrazovanja u svrhu stjecanja više razine kvalifikacije, sudjeluje i provodi aktivnosti različitih projekata i natjecanja. Škola svojim dugogodišnjim obrazovnim radom prati realne potrebe svojih učenika i tržišta rada za koje se učenici kvalificiraju.

Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac

Radićeva ulica 8 i 10

47000 Karlovac

web: www.ss-trgovacko-ugostiteljska-ka.skole.hr
e-mail: [email protected]
[email protected]

PARTNER

Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj

Srednja škola Ambroza Haračića pravni je nasljednik nekadašnjeg Srednjoškolskog centra (COUO) koji je nastao objedinjavanjem pomorske, ekonomske i ugostiteljske škole, sedamdesetih godina 20. stoljeća. Od 1990. godine Škola nosi današnji naziv. Škola dugi niz godina obrazuje učenike u četverogodišnjim programima – opća gimnazija, hotelijersko-turistički tehničar, pomorski nautičar, tehničar za brodostrojarstvo i trogodišnjim programima – konobar, kuhar, prodavač te pomoćni kuhar i slastičar TES. Osim realiziranja redovite nastave, u Školi se provode programi nastavka obrazovanja u svrhu stjecanja više razine kvalifikacije, aktivnosti različitih projekata i natjecanja. Dugogodišnjim ustrajnim radom, Škola obrazuje generacije kvalificiranih stručnjaka za tržište rada.

Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj
Omladinska 12
Mali Lošinj

Adresa područnog odjela u Cresu:
Šetalište XX. travnja56
51557 Cres

web: www.ss-aharacica-malilosinj.com.hr
e-mail: [email protected]

web: gimnazija-cres.hr
e-mail: [email protected]

PARTNER

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Povijest fakulteta započinje 1960. godine osnivanjem Više ekonomske škole ugostiteljskog smjera, koja 1969. godine prerasta u Odjel za ugostiteljstvo i turizam Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Godine 1974. Odjel za ugostiteljstvo i turizam postaje Hotelijerski fakultet Opatija i danas djeluje pod nazivom Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Fakultet je jedina sveučilišna ustanova u Republici Hrvatskoj usmjerena u potpunosti na edukaciju i znanstveni razvoj kadrova u području turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja kroz programe preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, poslijediplomskog doktorskog studija kao i programe cjeloživotnog obrazovanja. Svojim studentima i nastavnicima, Fakultet osigurava unutarnju i vanjsku mobilnost kroz Erasmus programe te Ceepus mreže: EducationWithoutFrontiers i Amadeus. Uz suradnju s drugim visokoškolskim institucijama, Fakultet aktivno surađuje s gospodarskim, javnim sektorom te civilnim društvom.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Primorska 46, p.p. 97

51410 Opatija

web: www.fthm.uniri.hr
e-mail: [email protected]

PARTNER

STEP RI d.o.o.

STEP RI d.o.o. jedna je od vodećih poduzetničkih potpornih institucija u Republici Hrvatskoj koja edukacijama i poslovnim savjetovanjem nudi sadašnjim i budućim poduzetnicima najnovija svjetska znanja inoviranja i upravljanja. Institucija samostalno i s partnerima kreira i sudjeluje u projektima i specijaliziranim programima kojima se potiču poduzetničke inicijative nezaposlenih i zaposlenih, studenata i znanstvene zajednice, a novim se uslugama i poslovnim modelima podiže razina konkurentnosti već postojećih poduzetnika. Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci je od 2011. godine partner u Europskoj poduzetničkoj mreži EEN te je proglašen najboljom poduzetničkom potpornom institucijom u Hrvatskoj za 2012. godinu. Od 2013. godine posluje samoodrživo, isključivo se financirajući iz vlastitih prihoda od najma prostora, savjetodavnih usluga, edukacija i provedbe projekata.

STEP RI d.o.o.

Ul. Radmile Matejčić 10

51 000 Rijeka

web: www.step.uniri.hr
e-mail: [email protected]

PARTNER

Obrtničko učilšte – Ustanova za obrazovanje odraslih, Zagreb

Obrtničko učilište – Ustanova za obrazovanje odraslih utemeljeno je 2006. godine. Kroz profesionalno djelovanje zadaće su Obrtničkog učilišta povezivanje strukovnog obrazovanja s gospodarstvom i regionalnim razvojem, uspostavljanje mrežnog sustava s tvrtkama i ostalim obrazovnim ustanovama, preuzimanje savjetodavne uloge za ostale nositelje obrazovanja ili tvrtki u regiji, poticanje inovacija u obrtništvu, ponuda savjetodavnih usluga i informacija za roditelje i učenike – buduće sudionike u procesu obrazovanja za obrtništvo te suradnja na europskoj razini. Obrtničko učilište također kontinuirano istražuje potrebe obrtništva i poduzetništva za odgovarajućim kadrovima i razvoj nastavnih planova i programa temeljenih na standardima različitih zanimanja. Kroz prijenos dobre prakse, uvođenje inovacija i promocije učenja baziranog na praktičnom radu, Obrtničko učilište surađuje s mnogobrojnim partnerima u EU i regiji.

Obrtničko učilište – Ustanova za obrazovanje odraslih

Ilica 49/I

10000 Zagreb

web: www.obrtnicko-uciliste.hr
e-mail: [email protected]

PARTNER

Katarina line d.o.o., Opatija

Katarina line d.o.o. osnovana je 1992. godine i razvila se u jednog od vodećih hrvatskih turoperatora sa središnjim uredom u Opatiji i podružnicama u Opatiji, Splitu i Dubrovniku. Kompanija svojim klijentima nudi brojne programe na kopnu kao i na brodu. Ponuda uključuje kopnena putovanja te krstarenja i kružna putovanja flotom od više od 60 brodova u šest različitih kategorija, na nekoliko desetaka destinacija diljem hrvatske obale. Katarina line d.o.o. osigurava i individualne aranžmane za hrvatska odmarališta ali i druge okolne zemlje. Rad kompanije uključuje humanitarni rad i sudjelovanje u različitim projektima.

Katarina Line d.o.o.

V. Spinčića 13

51410 Opatija

web: www.katarina-line.com
e-mail: [email protected]

PARTNER

Valamar Riviera d.d., Poreč

Počeci rada kompanije sežu u 1953. godinu kada se osniva Riviera Poreč, prethodnica Valamar Riviere d.d. Dinamičan rast turističkih aktivnosti i intenzivna izgradnja objekata turističke namjene, zbiva se sve do danas. Razvoj tvrtke prošao je različita razdoblja, no uspješno poslovanje s ciljem postizanja dugoročne održivosti, rezultiralo je uspjehom. Valamar Riviera d.d. jedan je od lidera odmorišnog turizma i partner turističkim destinacijama u kreiranju autentičnih doživljaja. Kompanija ima svoje predstavnike u različitim turističkim zajednicama, udrugama te sudjeluje u provođenju nekoliko EU projekata.

Valamar Riviera, dioničko društvo za turizam

Stancija Kaligari 1

52440 Poreč

web: www.valamar-riviera.com
e-mail: [email protected]

PARTNER

Jadranka turizam d.o.o., Mali Lošinj

Od samog osnivanja 1947. godine, Jadranka turizam d.o.o. bila je najveće poduzeće na otocima Cresu i Lošinju, zapošljava najveći broj stanovništva navedenih otoka te je glavni nositelj razvoja toga područja. Lošinj Hotels&Villas (LH&V) hotelski je brend društva Jadranka turizam d.o.o. pod kojim djeluje šest hotela i jedanaest restorana te vile i apartmani smješteni na najatraktivnijim lokacijama otoka Lošinja. Pod brendom Camping Cres & Losinj, Jadranka turizam d.o.o. upravlja s tri kampa na otocima Lošinju i Cresu. Pored smještajnih i u gostiteljskih objekata, Jadranka turizam d.o.o. upravlja organizacijom izleta, zabavnim i sportskim sadržajima te može ponuditi klijentima integrirani proizvod za provođenje slobodnog vremena. Jadranka turizam d.o.o. uspješno sudjeluje u mnogim manifestacijama, realizira ljetnu praksu za škole-partnere i sudjeluje u provođenju EU projekata.

Jadranka Turizam d.o.o

Dražica 1

51550 Mali Lošinj

web: www.jadranka.hr/partners/jadranka-turizam-doo
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

PARTNER

IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o., Karlovac

IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. svoj rad započinje 1947. godine. Tvrtka se kroz godine iznova potvrđuje kao vrhunski proizvođač cijevi različitih namjena i profila čiji su proizvodi plasirani na domaće (20%) i strano tržište (80% – Europa i SAD). Uz navedeni proizvodni program, firma je proširila svoju djelatnost na turizam te sada u svom sastavu ima poslovnu jedinicu hotel EUROPA. Kompanija posjeduje različite certifikate o kvaliteti proizvoda izdane od strane ovlaštenih institucija za domaće i inozemno tržište.

IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o.

Banija 161

47000 Karlovac

web: www.iv-er-kvc.hr/hr
e-mail: [email protected]