O projektu

RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu UP.03.3.1.05.0003, projekt je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 58.683.119,88 kuna / 7.788.588,48 €.
Nositelj projekta jest Ugostiteljska škola Opatija, dok se vrijeme provedbe projekta odnosi na razdoblje od 1. travnja 2020. do 1. prosinca 2023. godine.

Nositelj projekta:

Regionalni centar kompetentnosti
Ugostiteljska škola Opatija

ISTAKNUTI CILJEVI

Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti

Uspostavom Upravljačkog odbora RCK, izradom strateškog plana i popratnih analiza, uspostavljenim timovima za kvalitetu, osmišljenim i provedenim programom HUB-a, sudjelovanjem na stručnim posjetima te angažiranim stručnjakom za međunarodnu suradnju i definiranje mreže suradničkih institucija izravno se utječe na uspostavljanje održivih programskih i kadrovskih uvjeta RCK Ugostiteljske škole Opatija.

Razvoj i provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje i osposobljavanje i programa cjeloživotnog učenja u regionalnom centru kompetentnosti

Razvojem i provedbom programa redovitog strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje osposobljavanje i programa cjeloživotnog učenja, nabavom opreme i inovativnih programa korištenja novih tehnologija (SMART praktikum i AR), u RCK Ugostiteljske škole Opatija osiguravaju se programski uvjeti rada te uspostavlja RCK kao centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru ugostiteljstva i turizma.

Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca

Sudjelovanjem odgojno-obrazovnih djelatnika na stručnim usavršavanjima u RH i inozemstvu, provedbom radionica za inovativne modele poučavanja, radionica o horizontalnim politikama te provedbom usavršavanja mentora za rad s naučnicima u praktičnoj nastavi, osiguravaju se kadrovski uvjeti za uspostavu i rad RCK Ugostiteljske škole Opatija.

Promocija strukovnih zanimanja i rada regionalnog centra kompetentnosti

Provedbom aktivnosti promocije rada RCK Ugostiteljske škole Opatija povećava se privlačnost programa, motivacija ciljne skupine za sudjelovanjem te usmjerava korisnike na aktivnosti koje će im olakšati ulazak, odnosno povećati konkurentnost na tržištu rada.

Inovacije i suradnja s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima

Provedbom partnerske suradnje s predstavnicima strukovnih komora/udruženja/potpornih institucija, znanstvene zajednice te osobama iz gospodarstva, u sklopu provedbe MIA (istraživački timovi za izradu konkretnih rješenja u području primjene novih tehnologija u sektoru turizma i ugostiteljstva na razini RCK), osigurava se Zakonom definirana zadaća na razini centara vezana uz razvoj i uvođenje suvremenih inovativnih elemenata u razvoj i provedbu aktivnosti na razini RCK Ugostiteljske škole Opatija.

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija uspostavlja se kao centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru ugostiteljstva i turizma koji će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada.


Osigurana financijska sredstva projekta namijenjena su za uspostavu strukture i organizaciju rada regionalnog centra kompetentnosti; razvoj i provedbu programa redovitog obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja unutar RCK, jačanje kompetencija stručnog kadra, promociju strukovnih zanimanja i rada centra, inovacije i suradnju s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima; promidžbu i vidljivost; upravljanje projektom i administraciju.


Projektne aktivnosti nositelj projekta provodi u suradnji s: Primorsko–goranskom županijom, Srednjom školom dr. Antuna Barca Crikvenica, Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir (Krk), Srednjom školom Ambroza Haračića (Mali Lošinj) te Trgovačko-ugostiteljskom školom (Karlovac). Ostali projektni partneri su Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Znanstveno tehnologijski park Step Ri d.o.o. (Rijeka), Obrtničko učilište–ustanova za obrazovanje odraslih (Zagreb) i gospodarski subjekti: Katarina Line d.o.o. (Opatija), Valamar Riviera d.d., Jadranka turizam d.o.o. (Mali Lošinj) i IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. (Karlovac) kao predstavnici sektora. Upravljanje RCK provodi se kroz rad Upravljačkog odbora kojim rukovodi prijavitelj, a u radu sudjeluju predstavnici svih partnera.

Ukupna vrijednost projekta

58.683.119,88 kn / 7.788.588,48 €

Razdoblje provedbe projekta

od 01. 4. 2020. do 01. 12. 2023.

Kontakt za više informacija

[email protected]

KONTAKT

Želite saznati više o projektu RCK

Kontaktirajte nas