Regionalni centar kompetentnosti
Ugostiteljska škola Opatija

  Lokacija A

  ul. Drage Gervaisa 2

  Lokacija B

  ul. Eugena Kumičića 14

  51410 Opatija
  Hrvatska

  Press Kit za novinare