Smjernice za uvođenje novih tehnologija u obrazovanje – novi inovativni priručnik

U skladu s dinamičnim promjenama u društvu i konstantnim razvojem tehnologije, Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija, kroz projekt “RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu”, predstavlja sveobuhvatne smjernice za modernizaciju obrazovnih praksi. Ovaj dokument, pod nazivom “Smjernice za primjenu novih tehnologija u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih u sektoru turizma i ugostiteljstva”, predstavlja značajan korak prema budućnosti obrazovanja.

Svrha dokumenta:

Smjernice su koncipirane kao vodič kroz inovativne prakse u obrazovanju na svim razinama, obuhvaćajući organizacijsku, metodološku i praktičnu dimenziju. Dokument je proizašao iz suradnje stručnjaka iz raznih područja, poput matematike, fizike, psihologije, sociologije, elektrotehnike i projektnog menadžmenta. Cilj je bio objediniti različite perspektive kako bi se stvorila sveobuhvatna smjernica koja bi podržala uvođenje novih tehnologija u strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Struktura smjernica:

Smjernice se sastoje od tri ključna dijela:

Pedagoška razina: ovaj dio, koji autorski potpisuju izv. prof. dr. sc. Slavica Šimić Šašić, doc. dr. sc. Maj Cindrić i dipl. sociolog Robert Babić (Okviri znanja d.o.o.), posvećen je pedagoškom aspektu primjene novih tehnologija. Prikazuje opću svrhu i potrebe uvođenja tehnologija u nastavne procese, uz fokus na poboljšanje kvalitete obrazovanja.

Tehnološka razina: grupa autora iz Algebre analizira postojeće resurse i kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika s ciljem pružanja jasnog pregleda trenutnih mogućnosti te planiranja koraka za uvođenje novih tehnologija u nastavu.

Komunikacija i evaluacija: treći i posljednji dio grupe autora iz Algebre fokusira se na komunikaciju i evaluaciju te je osmišljen kako bi pružio sveobuhvatno usmjerenje i podršku obrazovnim radnicima.

Svaki dio obiluje praktičnim primjerima malih inovativnih aktivnosti koje nastavnike vode korak po korak u provedbi.

Predstavljanje smjernica:

Izrađene smjernice predstavila je Maja Staraj, koordinatorica LAB-a iz Regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija, uz podršku tima stručnjaka koji su sudjelovali u njihovoj izradi. Promocija je okupila preko 100 ljudi iz cijele Hrvatske, uključujući nastavnike srednjih škola i fakulteta, predstavnike regionalnih centara kompetentnosti i projektnih partnera, donositelje odluka i brojne druge aktere.

Održane su prezentacije u gradovima Opatija, Dubrovnik, Rijeka, Zagreb i Osijek, gdje su sudionici imali priliku razmijeniti iskustva i ideje o primjeni novih tehnologija u obrazovanju. Rezultati su višestruki – jačanje kapaciteta obrazovnih institucija, osnaživanje nastavnika za kreiranje interaktivnijeg i prilagođenijeg nastavnog procesa, te formiranje okruženja koje potiče kreativnost, inovaciju i cjeloživotno učenje.

Projekt “RCK RECEPT” i pripadajuće smjernice predstavljaju značajan korak prema integraciji novih tehnologija i inovativnih pedagoških pristupa u hrvatskom obrazovanju. Ove inicijative ne samo da unapređuju domaći obrazovni sustav, već i služe kao izvor inspiracije obrazovnim sustavima diljem svijeta. Smjernice možete preuzeti ovdje.

PODJELI