NAJAVA: Sajam karijera u turizmu

Sajam organizira Ugostiteljska škola Opatija kao regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva u sklopu provedbe projekta „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“.

📅 23.11. do 25.11.2022. godine
📍Opatija, Grand hotel Adriatic

U nastavku je prikazan hodogram aktivnosti na sajmu:

Sajam je usmjeren na povezivanje škole i tržišta rada, odnosno povezivanje učenika Ugostiteljske škole Opatija s gospodarstvenicima te informiranje učenika o njihovim mogućim prvim poslovnim koracima nakon završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja. Na sajmu bi se predstavile brojne organizacije, hotelske kuće, putničke agencije i ostali relevantni dionici. Osim primarnog fokusa, sajam bi obradio i temu poboljšanja kvalitete praktične nastave u ugostiteljskim objektima te stvorio početne outpute prema stipendiranju učenika od strane gospodarstva.