Promotivna kampanja RCK Opatija – osnovne škole Gorskog Kotara

RCK Ugostiteljska škola Opatija provela je promotivnu kampanju posjetivši nekoliko osnovnih škola Gorskog kotara.

Hvala učenicima i predstavnicima Osnovne škole Ivanke Trohar, Fužine; Osnovne škole Mrkopalj; Osnovne škole Dr. Branimira Markovića Ravna Gora i Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice, na izraženoj dobrodošlici i odvojenom vremenu.

PODIJELI SADRŽAJ