Stručni posjet Upravljačkog odbora RCK Opatija Kremsu

U trajanju od 19. travnja do 22. travnja 2022. godine, predstavnici Upravljačkog odbora RCK Ugostiteljske škole Opatija realizirali su stručni posjet Sveučilištu primijenjenih znanosti IMC, u austrijskom gradu Kremsu.

Tijekom stručnog posjeta, za sudionike su održana vodstva i prezentacije profesionalne svakodnevice i prakse IMC Kampusa i HLF Turističke škole Krems. Nadalje, realizirane su različite stručne diskusije i prezentacije koje su obuhvaćale teme IMC Karijernog Centra, trendova i izazova u turizmu, menadžmentu i edukaciji za navedeno polje kao i razvoju pripadajućih kurikuluma. Raspravljalo se i o važnosti povezivanja obrazovnog sustava s lokalnim turističkim potrebama kao i trenutnom situacijom zaposlenih osoba u gastronomiji i turizmu i budućim trendovima navedenog. Aktivnosti su se dotakle i važnosti turističke baštine kao i implementacije principa održivog turizma.

PODIJELI SADRŽAJ